Canada
  • Ontario
  • Vancouver
  • Ripley's Believe It or Not
  • Deep Sea Rescue
China
  • Beijing
  • Guilin
  • Hangzhou
  • Beijing Train Station
  • Guilin Park
  • Hangzhou Jinghua Centre